Tư vấn quản lý và vận hành Khách sạn, Nhà hàng

Tư vấn quản lý và vận hành Khách sạn, Nhà hàng

Sao Khue Hospitality xem xét tình hình kinh doanh của khách sạn, resort, căn hộ tại địa phương, phương án quyết định qui mô khách sạn nào phù hợp, tư vấn quản lý khách sạn, định hướng phát triển ngắn hạn, dài hạn, các yếu tốt cạnh tranh.

Tư vấn set up và tư vấn quản lý khách sạn

o  Thời gian thực hiện: tùy theo quy mô của từng loại hình kinh doanh của dự án, nhưng tối thiểu phải ba tháng và thông thường từ sáu tháng đến một năm.

o  Nội dung Set up: toàn bộ công việc khởi tạo để khách sạn nhà hàng có thể đi vào hoạt động.

o  Phương pháp thực hiện: đưa ra nhiều phương án, đề xuất giải pháp và chủ đầu tư quyết định.

o  Chuyển giao công tác Set up.

o  Chi phí tùy theo dự án và thỏa thuận.
 

Quản lý điều hành sau khai trương

 

o   Phương pháp quản lý, điều hành lấy lợi ích của nhà đầu tư làm mục tiêu dài hạn được áp dụng đối với việc hình thành thiết kế, dịch vụ kĩ thuật trước khi khai trương; sửa đổi cho đến khi hoàn thiện trên thực tế.

o   Thời hạn hợp đồng quản lý từ 1 năm trở lên, được tự động gia hạn thêm tùy theo thỏa thuận của hai bên.

o   Sao Khue Hospitality cung cấp dịch vụ quản lý trọn gói cho dự án, hoặc từng phần của dự án, có tính linh hoạt lựa chọn gói tư vấn, quản lý, giúp cho nhà đầu tư không gò bó trong quyết định của mình.

o   Vận hành khách sạn, resort: Thay mặt chủ đầu tư quản lý, giám sát, chỉ đạo và kiểm soát các hoạt động hàng ngày của khu nghỉ dưỡng và các hoạt động liên quan theo ngân sách và tiêu chuẩn đã được phê duyệt, bao gồm thu hút và duy trì lượng khách của khu nghỉ.

o   Kiểm soát chất lượng :được vận hành, kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt, giúp duy trì hiệu quả của dự án, khu nghỉ dưỡng.

o   Kiểm soát và giám sát quá trình lập ngân sách. Các ngân sách trên được lập cùng với các kế hoạch hoạt động chính là một phần trong kế hoạch kinh doanh hàng năm được đệ trình thông qua.